Een man die stottert en zonder werk zit, ziet een advertentie in de krant dat ze een verkoper nodig hebben van Bijbels. Hij denkt bij zichzelf? Hee daar stap ik op af. Afijn de man aangekomen bij de Bijbel groothandel en wordt zowaar aangenomen ondanks dat hij stottert. De beste man krijgt een partij bijbels mee en komt aan bij een boekwinkel waar hij al stotterend begint. Ja goedendag ik he he he heb hier bebebebebeb bijbels en wil die verkopen. Om 8 uur in de ochtend heeft de mand de bijbels daadwerkelijk verkocht dus hij terug naar die groothandel en zei: he he he he bben juliiiiiiiii nog eeeeeeeen paartij bijbels voor me? Waarop die eigenaar vreemd opkeek en zei: wat een wonder dat je het zo goed doet. Nou goed de man krijgt weer een partij bijbels mee en komt bij de 2de onderneming aan en zegt: Hahahahaloooooo iiik iiik iik ben verkoper en heb een partij bibebebebijbels te koop. Ongeloofelijk of niet hij wist om 12 uur ook de 2de partij te slijten. Dus hij weer terug naar die groothandel en eigennaar en begint weer: hehehebben jullie nog een partij ij ij ij ij boeken voor me? Waarom die eigenaar bijna achterover slaat van verbazing. Al goed de eigennaar geeft de man weer een hele partij mee en denkt dit is onmogelijk. De man gaat dit keer alle huizen af en doet zijn verhaal en waarempel hij weet weer alle bijbels te verkopen en gaat terug naar die eigenaar om 5 uur. En zegt: i i i i iiiiiiiiiik hebbbbbbbb alle bijbels verkocht. De eigenaar vraagt zich toch nu werkelijk af hoe de man dit doet en vraagt hem het dat. Waarop de man zegt: i i i ikkkkkkkkkkkkk zegggg ze ze gewoon dat ik bijbelverkoppppper ben en of ze ze zeeee een bijbel willen kopen ofofofofofof ik hem eerst mot voorlezen.

Advertenties