Een moslim noemt de Messias slechts een profeet,
echter HIJ is de zoon van de levende God YHWH.

Advertenties